«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Послуги

Адвокатське об’єднання «BSB Partners» багато років виступає надійним представником інтересів Клієнта в різноманітних судових спорах: стягнення багатомільйонних заборгованостей, скасування податкових рішень, визнання права на нерухомість, повернення майна та корпоративних прав тощо. Спір Клієнта обов’язково аналізується адвокатами об’єднання на наявність можливої кримінальної перспективи.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» мають великий досвід ведення справ Клієнтів в загальних судах і комерційних арбітражах, господарських і адміністративних судах.

Захищаючи інтереси Клієнтів, адвокати об’єднання «BSB Partners» неодноразово зверталися до Верховного Суду України й вищих спеціалізованих судів, Європейського суду з прав людини. У тому числі, досягали зміни практики національних судів. Маючи різноплановий досвід ведення судових справ, адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners» виробляють спільно з Клієнтом оптимальну стратегію вирішення спору.

Адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners», на основі оцінки конкретної ситуації Клієнта, запропонують оптимальну лінію захисту інтересів Клієнта в кримінальному провадженні.

Ефективний захист прав і свобод у кримінальній справі – найвідповідальніша задача. Наше кредо в оцінці перспективи захисту Клієнта – керуватися конкретними обставинами справи клієнта, а не загальними міркування. Саме тому кількість виправдувальних вироків і закритих кримінальних проваджень у адвокатів об’єднання «BSB Partners» на порядок вища, ніж загальна статистична кількість таких процесуальних рішень.

Робота над кожною дрібницею, знання законів і практики їх застосування — те, за що може поручитися кожен адвокат об’єднання при веденні кримінальної справи Клієнта. Адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners» відмінно розуміють специфічні особливості захисту бізнесу від зловживань у процесі слідчих дій (обшуки, вилучення, допит співробітників, арешт майна тощо). Продумана стратегія адвокатів об’єднання «BSB Partners» неодноразово дозволяла вже на ранньому етапі перервати розвиток зловживань у процесі розслідування, повернути Клієнту вилучене майно, зняти арешти тощо.

Адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners» здійснюють представництво та захист прав Клієнтів практично у всіх сферах юридичних практик, що дозволяє об’єднанню «BSB Partners» повністю заміняти внутрішній штат юристів Клієнта.

Переваги Клієнта від абонентського обслуговування на наш погляд очевидні: вища якість юридичних послуг; робота адвокатів об’єднання на результат; отримання ефективного захисту в кримінальному провадженні (обшуки, арешти майна, допити тощо), який може надаватися лише адвокатами; економія з оплати податків на заробітну плату.

Окремим аспектом абонентського обслуговування є захист прав Клієнта під час проведення його перевірок контролюючим органами, у тому числі органами податкової служби, державного фінансового контролю, антимонопольного комітету, державної комісії з цінних паперів і фондового ринку тощо. Адвокатське об’єднання «BSB Partners» має вдалий досвід проведення для своїх Клієнтів внутрішніх службових розслідувань і впроваджує в процесі абонентського обслуговування Клієнта високі стандарти фінансової безпеки бізнесу.

Успішне планування податкової стратегії наших абонентських Клієнтів, з однієї сторони, й ефективне ведення захисту наших Клієнтів проти державних органів у кримінальних і адміністративних процесах, з іншої сторони, дозволяє адвокатам адвокатського об'єднання «BSB Partners» вдало вести податкові спори різної категорії складності, надавати грунтовні консультації з найскладніших питань податкового законодавства як фізичним так і юридичним особам, захищати працівників Клієнта в кримінальному провадженні.

В основі успішної роботи адвокатів об'єднання в сфері податкових правовідносин - систематичний аналіз українського законодавства та практики його застосування. Заходи адвокатів об'єднання в складних і неоднозначних податкових питаннях визначаються з урахуванням міжнародних стандартів і практики Європейського суду з прав людини, рішення якого є джерелом права в Україні.

Адвокати об'єднання «BSB Partners» мають значний досвід успішної протидії незаконним рейдерським захопленням корпоративних прав та майна Клієнтів. В основі захисту бізнесу від рейдерських поглинань - вдале, оперативне та нестандартне поєднання адвокатами об'єднання судових заходів й процесуальних можливостей кримінального процесу.

Розуміння адвокатами об'єднання «BSB Partners» можливих схем привласнення активів підприємства його недобросовісними управлінцями дозволяє адвокатам об'єднання консультувати власників бізнесу щодо необхідних юридичних упереджувальних заходів з фінансової безпеки бізнесу.

Адвокати об'єднання «BSB Partners» напрацювали значний досвід організації в інтересах Клієнта проведення внутрішніх службових перевірок юридичних осіб, поєднаних з ефективною роботою щодо повернення протиправно (злочинно) відчуженого майна таких осіб.

Адвокатське об'єднання «BSB Partners» оперативно та відповідально надає Клієнтам основний спектр послуг у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, адвокатське об'єднання «BSB Partners» здійснює реєстрацію торгових марок і авторських прав, отримання патентів на промисловий зразок, визнання торгової марки добре відомою, складання та реєстрацію ліцензійних й інших договорів з інтелектуальної власності, супровід відчуження майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Адвокати об'єднання «BSB Partners» мають значний досвід представництва Клієнтів у загальних і господарських судах України в усіх категоріях спорів з інтелектуальної власності, захисту інтересів Клієнта з питань недобросовісної конкуренції в органах Антимонопольного комітету України, захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, зокрема, у веденні спорів за доменні імена. Адвокатами об'єднання здійснюється адміністративний і судовий захист прав Клієнта при перетині об'єктами інтелектуальної власності державного кордону України.

Маючи значний досвід ведення кримінальних справ, адвокати об'єднання «BSB Partners» напрацювали унікальні методи захисту прав Клієнта в кримінальному процесі щодо незаконного обігу об'єктів інтелектуальної власності. Очолює практику з інтелектуальної власності керуючий партнер об'єднання «BSB Partners» Валерій Буняк.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» ефективно супроводжують операцій з корпоративними правами та цінними паперами Клієнтів (емісія, купівля, обмін), представляють Клієнтів у Комісії з цінних паперів і фондового ринку. Адвокати об’єднання також захищають в суді управлінські та майнові права Клієнтів, які випливають з його корпоративних прав (права власності на частку в статутному капіталі). Окремим напрямком, який супроводжує об’єднання «BSB Partners», є оцінка активів і пасивів юридичної особи в процесі злиття або поглинання.

Маючи значний досвід ведення кримінальних справ, адвокати об’єднання напрацювали унікальний досвід протидії рейдерським захопленням корпоративних прав і юридичних осіб.

Особливої уваги адвокати об’єднання «BSB Partners» приділяють оцінці операцій з цінними паперами з позиції податкового законодавства та законодавства з фінансового моніторингу, правозастосовчій практиці в зазначеній сфері контролюючих органів України й інших держав.

Адвокати об'єднання «BSB Partners» успішно консультують і представляють Клієнтів у питаннях концентрації й антиконкурентних узгоджений дій, захищають права Клієнта під час відповідних розслідувань Антимонопольного комітету України та його територіальних органів. Також адвокати об'єднання мають значний досвід підготовки та супроводження скарг на зловживання монопольним положенням на ринку, в тому числі стосовно органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

Адвокати об'єднання «BSB Partners» мають значний досвід ефективного представництва Клієнтів у Антимонопольному комітеті України в процесі оскарження процедури державних закупівель.

Окремим напрямком дільності об'єднання «BSB Partners» є захист прав Клієнта в питаннях недобросовісної конкуренції. Зокрема, адвокати об'єднання успішно припиняли через органи Антимонопольного комітету України введення в оману учасників господарських відносин щодо особи виробника певних товарів.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» мають значний досвід юридичного супроводу будівництва й операцій з нерухомістю різного рівня складності. Адвокати об’єднання успішно представляють Клієнтів у загальних, господарських і адміністративних судах у спорах з питань нерухомості, іпотеки, користування земельною ділянкою, знесення самовільного будівництва тощо.

Адвокати об’єднання, маючи унікальні напрацювання, неодноразово відстоювали право Клієнта мирно володіти своїм нерухомим майном (майновим комплексом, земельною ділянкою) у спорах з прокуратурою й іншими суб’єктами владних повноважень.

Адвокати об’єднання, маючи досвід ведення як кримінальних, так і цивільних (господарських) спорів, ефективно протидіють привласненню нерухомого майна Клієнтів через використання підроблених документів.

Адвокатське об’єднання «BSB Partners» представлене у переважній більшості сфер адвокатських практик, що дозволяє адвокатам об’єднання грунтовно й індивідуально вирішувати складні й неоднозначні питання, які виникають у сферах державних закупівель, приватизації, державно-приватного партнерства. Адже складність зазначених сфер юридичної практики зумовлена поєднанням приватного й публічного елементів правового регулювання, неоднозначністю й суперечністю відповідних правових норм.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» мають значний досвід супроводження процесу державних закупівель, приватизації, державно-приватного партнерства як на стороні приватних осіб, так і на стороні держави або державного підприємства. Адвокати об’єднання, крім практичної діяльності, постійно підвищують свій науково-практичний рівень у сфері державних закупівель, приватизації, державно-приватного партнерства, виступаючи авторами статей і аналітичних матеріалів у профільних виданнях.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» здійснюють ефективне представництво в судах, органах Антимонопольного комітету України й інших державних органах щодо спорів, які виникають із державних закупівель, приватизації, державно-приватного партнерства, виступаючи як на стороні замовника (держави), так і на стороні учасників відповідних правовідносин.

Адвокатське об’єднання «BSB Partners» вдало супроводжує Клієнтів у відносинах з іноземним елементом як самостійно, так і з залученням адвокатів інших держав. Зокрема, адвокати об’єднання супроводжують зовнішньо-економічні торгові операції (поставка, контрафакт продукції, факторинг тощо) й інвестиції як іноземних суб’єктів в Україну, так і національних суб’єктів господарювання в економіку інших держав.

Окремим напрямом діяльності адвокатів об’єднання, в якому вдало поєднується практична й наукова компонента адвокатської діяльності, є надання грунтовних правових висновків щодо законодавства України в процесі проведення міжнародного аудиту або міжнародного комерційного арбітражу.

Новою практикою адвокатського об’єднання «BSB Partners» є представництво інтереси Клієнтів у веденні міжнародних арбітражів. Очолює вказаний напрямок юридичної практики об’єднання визнаний фахівець у веденні судових спорів, керуючий партнер об’єднання Валерій Буняк.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» ефективно представляють інтереси Клієнтів у веденні різного роду цивільних справ, як то спадкування, розподіл майна подружжя, захист честі та гідності, операції приватних осіб з нерухомістю тощо.

Адвокати об’єднання мають досвід і досить нетипових цивільних спорів, серед яких представництво релігійних організацій щодо їх реєстрації в Україні, отримання особою громадянства України або статусу біженця, отримання особою інформації та тому подібне.

Окремим важливим напрямком своєї діяльності адвокатське об’єднання «BSB Partners» розглядає підготовку й аналіз різного роду договорів, ведення якої юристи об’єднання здійснюють ретельно й оперативно.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» ефективно й ретельно супроводжують юридичну сторону найскладніших комерційних переговорів Клієнтів, розцінюючи цей напрямок діяльності можливою альтернативою судового спору Клієнта.

Адвокати об’єднання мають значний досвід консультування щодо юридичних і практичних ризиків, прихованих у мирових угодах (договорах) Клієнтів. Також адвокати об’єднання здійснюють консультування щодо податкових наслідків договору прощення й інших форм відмови від стягнення, знаходять оптимальні шляхи здійснення відповідних комерційних операцій.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» ефективно захищають права Клієнта в процесі банкрутства або реструктуризації боргів як на стороні боржника, так і на стороні кредиторів або інвесторів, представництві інтересів Клієнта в господарському суді. При оцінці обставин справи Клієнта адвокати об’єднання ретельно оцінюють навіть приховані в процесі неплатоспроможності (реструктуризації боргу) дрібниці.

Банкрутство як юридична галузь характеризується складним колізійним поєднанням різних сфер права. Адвокати об’єднання «BSB Partners», маючи як спеціальний досвід у сфері реструктуризації боргів і банкрутстві, так і досвід захисту прав Клієнта практично у всіх галузях права, завжди виробляють комплексний план захисту майнових інтересів Клієнта в процесі неплатоспроможності.

Адвокати об’єднання «BSB Partners» мають значний досвід захисту інтересів Клієнта в процесі кримінальних розслідувань, пов’язаних з відчуженням прав на активи боржника в процесі банкрутства.

Адвокатське об’єднання «BSB Partners» переконане: для захисту інтересів Клієнта необхідно використовувати всі доступні правові механізми, серед яких чільне місце займають можливості звернення до міжнародних судових органів. У міжнародному судовому органі держава на рівні з приватною особою має доводити правомірність своїх дій, а виконання рішень таких судових органів проти держави як правило є невідворотним.

Європейський суд з прав людини є міжнародним судом, до компетенції якого віднесено розгляд індивідуальних скарг фізичних і юридичних осіб щодо дотримання Україною й іншими державами-членами Ради Європи своїх зобов’язань за Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини.

Адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners» завжди прикладають всіх зусиль, аби захистити права, свободи та законні інтереси Клієнта в межах національної юрисдикції України. Однак у випадку, якщо в силу різних причин захистити основоположні права Клієнта на національному рівні не видалося можливим, і при цьому державою було допущено порушення Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (право на справедливий суд, право на особисту свободу, право мирно володіти власністю тощо), нерідко єдиною можливістю поновити права Клієнта виступає звернення до Європейського суду з прав людини.

Адвокати адвокатського об’єднання «BSB Partners» професійно підготують, у випадку наявності до того правових підстав, заяву до Європейського суду з прав людини, та представлятимуть у подальшому інтереси Клієнта в процесі розгляду його заяви Європейським судом з прав людини та поновленні його прав національними органами.