«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Оформлення куточку споживача в туризмі та працевлаштуванні

В зв’язку із численними зверненнями щодо нормативних вимог по оформленню куточків споживачів в галузі туризму та в галузі працевлаштування за кордоном надаємо узагальнений перелік вимог щодо документів та інформації яку необхідно розміщувати

Для туристичних операторів та агентів:

 1. Копія ліцензії;
 2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;
 3. Копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;
 4. Відомості про працівників: прізвище, ім’я, по батькові керівника, його заступників, головного бухгалтера, менеджерів;
 5. Книга відгуків та пропозицій громадян;
 6. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності від 28 вересня 2007 року № 1123/14390;
 7. Адреси та телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, факсів ліцензіата;
 8. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-XII;
 9. Закон України «Про туризм» від 18 листопада 2003 року № 1282-IV;

Для осіб, які надають послуги щодо посередництва у працевлаштуванні:

 1. інформація про   повне   найменування   ліцензіата,   його
  місцезнаходження або місце проживання фізичної особи – підприємця,
  номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або
  власника;
 2. копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 3. фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на
  роботу за кордоном;
 4. перелік країн,   до   яких   відповідно   до   укладених
  зовнішньоекономічних     договорів     ліцензіат     має     право
  працевлаштовувати клієнтів;
 5. засвідчена ліцензіатом   письмова   інформація про характер
  майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні
  працевлаштування;
 6. номери телефонів Мінпраці;
 7. Закони України “Про ліцензування певних видів господарської
  діяльності” ( 1775-14 ), “Про основні засади державного нагляду
  (контролю) у сфері господарської діяльності” ( 877-16 ) та витяг
  із Закону України “Про захист прав споживачів” ( 1023-12 ) у
  частині надання послуг;
 8. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 5 жовтня 2010 року № 887/
 9. книга відгуків та пропозицій.

 

Comments are currently closed.