«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Організація туристичного бізнесу

Туризм – це діяльність по наданню туристичних послуг, яка проводиться згідно із Конституцією України, Законом України „Про туризм” (далі Закон), Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами. Держава визнає туризм одним із пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для організації туристичної діяльності. Цей ринок на сьогодні є доволі перспективним, тому багато підприємців починають свій бізнес саме в цій галузі.

Організація туристичного бізнесу має свої особливості. Так, згідно із Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, туристичну діяльність віднесено до таких, що потребують наявності спеціального дозволу – ліцензії. Ліцензуванню підлягають наступні види туристичної діяльності: прийом та обслуговування іноземних туристів в Україні ( іноземний туризм), організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), екскурсійна діяльність, організація масового та спортивно-оздоровчого туризму.

Суб’єктами туристичної діяльності відповідно до Закону є:

туристичні оператори (туроператори) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти (турагенти) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг;

інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;

гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу – фізичні особи, які проводять діяльність, пов’язану з туристичним супроводом, і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об’єкти відвідування;

фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо.

В Україні такого роду діяльність здійснюється туристичними агентствами, бюро подорожей, бюро екскурсій, туристичними операторами, готелями, мотелями, кемпінгами, туристичними базами та іншими організаціями. Таким чином, підприємець, що бажає вступити в цю галузь, має великий вибір у формах організації туристичної діяльності.

Що ж саме потрібно для початку власного туристичного бізнесу? По-перше, особа, що бажає займатися туристичною діяльністю, має обрати, ким саме вона бажає стати – турагентом, або туроператором. Різниця між ними полягає в тому, що туроператор здійснює туристичну діяльність самостійно (розробляє туристичні маршрути, організовує перевезення, проживання туристів) а турагент виступає в ролі підрядчика, пропонуючи готові пропозиції туроператорів. Різниця також полягає і у формі організації бізнесу – туроператором може бути лише юридична особа, а турагентом –як юридична, так і фізична особа-підприємець.

Після вибору організаційно-правової форми необхідно отримати ліцензію на здійснення туристичної діяльності, яка видається за наявності банківської гарантії, що забезпечує захист туриста в разі виникнення форс-мажорних обставин. Сума банківської гарантії становить 20000 євро для туроператора.

В процесі отримання такої гарантії у підприємців виникають питання, так, наприклад, деякі вважають що необхідно внести зазначені вище суми на банківський рахунок для отримання гарантії. Але це не так, 20000 євро – це та сума, на яку страхується турист, а реально підприємець вносить лише певну частину від неї (це залежить від вибору банка-гаранта).

Крім ліцензії, деяким працівникам необхідно мати спеціальний дозвіл. Відповідно до Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, що затверджений Наказом Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004 року N 83 дозвіл на право здійснення туристичного супроводу (далі – Дозвіл) є офіційним документом, який підтверджує кваліфікацію фахівця туристичного супроводу і дає право на:

надання екскурсійних послуг екскурсоводами та гідами-перекладачами в населених пунктах та об’єктах показу, внутрішніми правилами яких це не заборонено, у межах даної адміністративної території та надання дорожньої інформації під час слідування туристичних груп до місця призначення;

надання відповідних послуг із туристичного супроводу іншими фахівцями туристичного супроводу.

Дозвіл повинні отримувати гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу – фізичні особи, які проводять діяльність, пов’язану з туристичним супроводом, за винятком осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об’єкти відвідування (музеї, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, монастирські комплекси, спеціалізовані виставки тощо).

Перелік посад фахівців туристичного супроводу, яким для здійснення діяльності, пов’язаної з туристичним супроводом, необхідно отримання Дозволу, та кваліфікаційні вимоги до них затверджуються окремим наказом Держтурадміністрації України.

Після виконання всіх зазначених вище вимог можна починати власний бізнес, але треба пам’ятати про особливості, які пов’язані з встановленими державою вимогами для здійснення туристичної діяльності   (це вимоги по оформленню приміщення (офісу)):

– обов’язкова наявність зовнішньої реклами (де вказується найменування суб’єкта господарювання)

– при вході до приміщення має бути розміщена інформація про графік його роботи;

– у випадку закриття офісу необхідно не пізніше ніж за 5 днів розмістити відповідне оголошення, і в цей же строк повідомити про закриття споживачів туристичних послуг, з якими заключні договори

В самому ж приміщенні мають бути розміщені наступні документи:

– копія ліцензії органу ліцензування;

– копія свідоцтва про реєстрацію;

– інформація про співробітників (П.І.Б. директора, його замісника, головного бухгалтера, менеджерів);

–  книга відгуків та пропозицій;

–  Ліцензійні умови;

–  перелік телефонних номерів фірми;

– Рекламні, інформаційні оголошення, інформація о тарифах, тощо.

 Таким чином, можна порадити майбутнім підприємцям, які бажають займатися туристичним бізнесом, звернути увагу, по-перше, на пошук відповідного приміщення для провадження роботи, по-друге, на пошук кваліфікованого персоналу, а по трете – на пошук надійних партнерів перед тим, як розпочинати підготовку до подачі документів на ліцензію.

Comments are currently closed.