«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Перевірки дотримання трудового законодавства органами Держпраці

З 01.012017 року набула чинності нова редакція ст. 265 КЗпП України, якою передбачено величезні штрафи за порушення законодавства про працю, і там чином визначено державні  пріоритети в цій галузі на сьогодні.

Враховуючи відсутність чіткої визначеності процедури їх накладення та оформлення результатів перевірки, а також оціночний підхід до встановлення підстав для їх застосування необхідно ретельно підготуватися до можливої перевірки та бути обізнаним щодо правового регулювання питань, що є предметом перевірки та процедури її проведення.

Порядок проведення перевірок трудового законодавства затверджено Наказом Міністерства соціальної політики №390 від 02.07.12.

Взагалі перевірки можуть бути планові та позапланові.  Наявність Вашого підприємства в переліку планових перевірок можна перевірити тут http://kiev.dsp.gov.ua/planovi-perevirky-na-2017-r/

Позапланові перевірки проводяться за фактом звернень фізичних чи юридичних осіб, і можуть бути проведені лише з тих фактів, що вказані в заяві. Це означає, що в разі надходження заяви про те що гр. Іванов працює без оформлення в ТОВ «ООО» перевірка може бути проведена лише щодо цього громадянина Іванова.

Для того, щоб зрозуміти чи правильно Вас повідомлено про перевірку та чи дотримано вимоги закону наведено опитувальник:

№ з\п Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта господарювання Нормативне обґрунтування
1 Про проведення планової перевірки суб’єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку частина четверта статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
2 Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують державних інспекторів праці, пред’явлено пункт 5 статті 7, частина третя статті 10 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
3 Копію направлення (посвідчення) на перевірку надано частина п’ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
4 Перед початком здійснення перевірки державними інспекторами праці внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності) частина дванадцята статті 4 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
5 Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні (посвідченні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки частина перша статті 6 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень).

Перелік питань, які підлягають перевірці ми наводимо в додатку №1, який оформлено з матеріалів акту перевірки, тому можна бути впевненим, що за цим саме переліком і буде проходити перевірка. Ми рекомендуємо детально пропрацювати кожне питання, і бути впевненим що всі ці вимоги на вашому підприємстві виконані.

По закінченню перевірки інспектором складається акт перевірки, в якому зазначається допущені порушення та надається припис про їх усунення.

Відповідальність за порушення трудового законодавства встановлена адміністративна для керівництва підприємства та матеріальна для самого підприємства.

Адміністративна відповідальність посадових осіб встановлена ст. 41 КУпАП. Найбільший з них – штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8500 до 17 000 грн), а в разі встановлення такого порушення повторно штраф збільшиться до 17-34 тис. грн. Адміністративну відповідальність в цьому випадку буде нести директор або особа, яка за внутрішніми інструкціями відповідає за оформлення трудових відносин на підприємстві.

Матеріальна відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців визначена ст. 265 КЗпП України, в наступному розмірі:

Вид правопорушення Розмір штрафу кратно мінімальному розміру заробітної плати (МЗП)
1 Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків 30 МЗП за кожного працівника
2 Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 3 МЗП
3 Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (менше розміру мінімальної заробітної плати) 10 МЗП за кожного працівника
4 Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні з усіх видів порушень, крім передбачених п.1 3 МЗП
5 Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в п.1 100 МЗП

Таким чином найбільші санкції передбачено за наступні види порушень:

  • Неоформлення працівників, оформлення на неповний робочий час
  • Виплата заробітної плати менше мінімальної
  • Недопущення до проведення перевірки щодо оформлення працівників.

Розглянемо більш детально кожне з них.

  1. Неоформлення працівників, оформлення на неповний робочий час.

В даному випадку найчастіше мова йде про те, що певні працівники або взагалі ніяк не оформлені, або ж оформлені за цивільно-правовими договорами, або ж знаходяться «на випробуванні». При цьому роботодавці часто не знають, що випробування це елемент вже трудових відносин, і воно означає що працівник вже прийнятий на роботу, однак може бути звільнений за спеціальною процедурою (як такий що не пройшов випробування). Також перевіряючи не будуть враховувати наявність цивільно-правових договорів, якщо встановлять фактичне робоче місце працівника, його систематичне відвідування (наприклад за журналом реєстрації приходу працівників в офіс), або ж за поясненнями самого працівника.

  1. Виплата заробітної плати менше мінімальної .

Таке порушення може бути встановлене, коли працівники отримують заробітну плату менше мінімальної, без наявності документального аргументування причини її зменшення. Якщо працівник виконує свої посадові обов’язки в повному обсязі, внутрішніми документами компанії не встановлено можливості зменшення посадових окладів, не ведеться облік фактично відпрацьованого часу, у перевіряючих будуть всі підстави встановити вказане порушення.

  1. Недопущення до проведення перевірки щодо оформлення працівників.

Це на сьогодні «найпопулярніша» підстава для застосування штрафів.  При чому перевіряючи достатньо вільно трактують недопущення та створення перешкод, і застосовують цю статтю в наступних випадках:

  • Перевіряючі прийшли на підприємство в робочий час, але двері були закриті в вони нікого не знайшли.
  • Перевіряючі зайшли на підприємство, але працівники повідомили про те, що директора немає, і відмовилися отримувати від них документи.
  • Інспектор запросив документи (усно чи письмово) і підприємство їх не надало або надало в неповному обсязі.

Таким чином, необхідно кваліфіковано формувати доказову базу по кожному виявленому інспектором порушенню та фіксувати всі стадії та документообіг під час перевірки.

Самостійно підготуватися до проведення перевірки Ви можете, опрацювавши акт перевірки, в якому містяться всі порушення, які виявляють інспектори.

Tags: , , , ,

Comments are currently closed.