«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Практика надання слідчими суддями незаконного дозволу на обшук

Обшук як вид слідчої дії визначений ст. 234 КПК України. Та чи має право слідчий суддя надавати дозвіл на обшук, якщо орган досудового розслідування в момент подання клопотання про дачу дозволу на обшук лише припускає, що з часом речі або документи, здобуті злочинним шляхом або такі, що є знаряддям злочину чи містять на собі сліди злочинної поведінки, з’являться у відповідному приміщенні?Наприклад, 01 липня прокурор звертається до слідчого судді з клопотання надати дозвіл на обшук у житлі посадової особи, стосовно якої за матеріалами негласних слідчих дій (оперативно-розшукових заходів) є підозри в причетності такої особи до можливого отримання 20 липня неправомірної вигоди. Однак на дату звернення за дозволом на обшук потенційний підозрюваний, як достеменно відомо стороні обвинувачення, неправомірної вигоди не отримував. Чи має право в такому випадку слідчий суддя надавати дозвіл на обшук?

На наш погляд, дозвіл шукати те, що “може з’явитися в майбутньому” є незаконним. Адже навіть не вдаючись до законодавчої суті такої слідчої дії як обшук, за п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на обшук, якщо сторона обвинувачення не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться (тобто, вже є на дату звернення – П. А.) у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, у випадку проведення такої слідчої дії, як контроль за вчиненням злочину, метою процедури про надання дозволу на обшук виступає перевірка й закріплення в незалежному органі (суді) відомостей, які саме грошові кошти (номінал купюр, їх серія номер або інші індивідуально визначені предмети) виступали предметом контрольованого злочину. Інакше, наприклад, враховуючи відсутність законодавчих вимог до форми складання протоколу огляду предмета хабара, всі грошові кошти, знайдені в помешканні посадовця можуть “несподівано” виявитися саме предметом хабара. Надання слідчим суддею дозволу на обшук і знаходження, наприклад, 1000 доларів США, а не 10 купюр номіналом кожна “сто доларів США” серія … №…., на наш погляд, саме по собі є незаконним і створює передумови до подальших зловживань і фальсифікацій матеріалів кримінального провадження.

Посилання в цьому випадку на те, що в момент вчинення злочину стороні обвинувачення ніколи отримати дозвіл на обшук є малопереконливим. Адже у невідкладних випадках з метою переслідування злочинця безпосередньо після вчинення злочину, слідчий має право проводити обшук навіть без дозволу суду. Правда за однієї умови – реальної невідкладності такої слідчої дії. У цьому випадку дозвіл на обшук може надаватися слідчим суддею після проведення обшуку.

Підсумовуючи викладене, у випадку наявності в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук описаних вище порушень закону, рекомендуємо:

1. Відразу на початку обшуку вимагати (із фіксацією у протоколі та/або відеозаписі) в слідчого повідомлення відомостей, які саме речі, документ або осіб (визначених індивідуальними ознаками) він шукає.

2. Якщо кримінальне провадження дійде до судового розгляду, в порядку ч. 3 ст. 309 КПК України подавати заперечення на ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук на підготовчому судовому засіданні й прямо ставити питання про скасування такої ухвали в суді першої інстанції, а за потреби, й у апеляційному або касаційному суді.

3. Посилатися у своїх запереченнях на практику Європейського суду з прав людини щодо непропорційного й незаконного, у таких випадках, втручання в приватне життя особи, тобто порушення при обшуку ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Валерій Буняк, адвокат

Comments are currently closed.