«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

З’явилась нова категорія справ, яка розглядатиметься господарськими судами

Новиков адвокат1 травня 2016 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, який вніс певні зміні у Господарський та Господарський процесуальний кодекси України щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій його службових осіб. В наслідок чого, у господарських судів з’явилась нова категорія розгляду справ.

Зокрема змінилась ст.89 ГК України, якою зазначено, що посадові особи відповідають та відшкодовують збитки, завдані ними господарському товариству своїми діями (бездіяльністю). Такими діями (бездіяльністю) можуть бути:

  • дії, вчинені посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
  • дії посадової особи, вчинені з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
  • дії посадової особи, вчинені з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
  • бездіяльність посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків, та інші винні дії особи.

Змінилась і ст.21 ГПК України, яка розширила коло учасників процесу. Зокрема, позивачами можуть бути  підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, – фізичні особи, яким пред’явлено позовну вимогу.

Крім того, у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, законом (ст.28 ГПК України) визначено, що представником такого товариства є також учасник (акціонер) цього товариства, якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, який подав господарському суду позовну заяву від імені товариства або який подав господарському суду заяву про здійснення представництва позивача. А учасник (акціонер), якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. Учасник (акціонер), якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, може здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу.

Слід зауважити, що у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства. Посадова особа, яка завдала збиткі суб’єкту господарювання не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.

Крім того, справи такої категорії підлягатимуть офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а саме, – шляхом розміщення таких документів:

  • ухвал про порушення провадження у справі,
  • інформації про оголошення перерви в засіданні,
  • заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.

Додатково зазначається номер справи, найменування та адреси господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову, дата оприлюднення кожного документа, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за наявності – для фізичних осіб) представника (представників) позивача. Якщо позовна заява подана представником, призначеним учасниками (акціонерами) позивача, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за наявності – для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів).

Вказані справи розглядатимуться господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.

Таким чином, відносити між посадовими особами та суб’єктом господарювання переходять на новий рівень. Якщо раніше вирішення спорів щодо настання відповідальності обмежувались Кодексом законів про працю України та цивільним процесом, то на сьогодні у власників підприємств більше розв’язані руки. Тепер службовим особам не вдасться уникнути майнової відповідальності за свої неправомірні дії прикриваючись обмеженнями, передбаченими КЗПпУ та КУпАП. Звичайно, правопорушення передбачене КК України не звільняє посадових осіб за понесення відповідальності в межах кримінального процесу. Тому, все-одно, відповідати за протиправну діяльність (бездіяльність) прийдеться в межах нових законодавчих змін.

З іншого боку, для вказаних осіб, на мою думку, з’являться додаткові стимули виконувати належним чином покладені на них посадові обов’язкі.

Такі нововведення, вважаю, слугуватимуть росту виконання професійних обов’язків посадових осіб та стабілізації балансу інтересів між останніми та власниками бізнесу.

Враховуючи багатий та успішний досвід, адвокати Адвокатського об’єднання «BSB Partners» вже сьогодні готові вести господарські справи щодо спорів про відшкодування завданої шкоди, між посадовими особами та суб’єктами господарювання, та отримати відповідний результат.

Адвокат Новіков Ярослав

Comments are currently closed.