«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Хто завжди правий: Банк чи Клієнт або хто є власником коштів на рахунку клієнта банку?

В сьогоднішніх реаліях економічного життя в Україні нерідко трапляються випадки введення тимчасової адміністрації в банківські установи. Які ж правові наслідки наступають для вкладників та клієнтів, які уклали договори на розрахункове-касове обслуговування з банком?

Відповідне питання регулюється Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» – так вважають представники банків.

Дійсно, вказані Закони України регулюють питання для вкладників фізичних осіб, але ні в якому разі не питання виконання зобов’язань по договорам на РКО.

Адже відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється, задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, зокрема щодо майнових зобов’язань, які здійснюються виключно у межах процедури ліквідації банку

У своїх листах на адресу клієнтів представники тимчасових адміністрацій наполегливо рекомендують своїм клієнтам звертатися з кредиторськими вимогами до уповноваженої особи фонду гарантування вкладів.

Ті фізичні чи юридичні особи, які пішли по такому шляху вирішення питання автоматично потрапляли в реєстр кредиторів, але … 7 черги.

В такому випадку, вказані особи мали досить малі шанси для звернення з відповідним позовом до суду, адже фактично їхні права не було порушено.

Натомість, на наш погляд вказані правовідносини  мають регулюватися відповідними розділами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Законом України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в Україні».

Дещо іншу позицію зайняв Верховний Суд України, зокрема у своєму рішенні від 25.03.2015 року №  3-24гс15 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43358999). Та чи відповідає така позиція праву кожної особи мирно володіти своїм майном (стаття 1 першого протоколу Конвенції про захист основоположних прав і свобод людини) і чи не хибно розуміється “власник майна” в даному питанні Верховним Судом України? Питання актуальне.

Comments are currently closed.