«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Оформлення працівників на будівництві. Трудовий договір чи договір підряду?

З початком економічної кризи будівельники стикнулися з питанням оформлення своїх робітників, як членів трудового колективу, оскільки попередні схеми втратили свою актуальність у зв’язку зі значним (на теперішній час) податковим навантаженням.

На сьогодні майже жодна компанія не може забезпечити офіційне працевлаштування усіх своїх працівників і це призводить до непорозумінь між керівництвом та будівельниками, які не сприяють покращенню і так складної ситуації у будівельних компаній.

Зважаючи на це розглянемо деякі можливі варіанти законного оформлення ваших працівників.

  1. В разі, якщо ваша компанія ще на плаву, і ви можете забезпечити робітникам хоча б мінімальні відрахування – доцільно нараховувати їм мінімальну заробітну платню, з додатковим укладенням цивільно-правового договору підряду з кожним робітником, за яким Ви будете оплачувати фактично виконані по актам роботи. В цьому випадку обов’язок по сплаті податку на доходи фізичних осіб виникає тільки якщо Ви будете розраховуватися з працівниками по цих договорах. Немає виконаних робіт – немає й податків. Цей варіант найбільш оптимальній з огляду на те, що ви зберігаєте свою структуру інженерно-технічного складу, яка має відповідати вимогам Ліцензійних умов, забезпечуєте офіційне працевлаштування своїх робітників і додаткове податкове навантаження несете тільки в разі здійснення фактичних виплат по договорах підряду.
  2. В другому варіанті ви також нараховуєте робітникам мінімальну заробітну платню, з паралельним укладенням договору підряду з вашими прорабами, які реєструються фізичними особами – підприємцями з єдиним податком, а працівники їх бригад реєструються як найняті на них особи. При цьому ви можете фактично взагалі покласти обов’язок по сплаті єдиного податку та відрахувань до пенсійного фонду на самих робітників. В цьому варіанті ви також зберігаєте весь ІТР склад і несене мінімально можливі податкові навантаження.
  3. В разі, якщо у вас взагалі немає можливості провадити оплату навіть мінімальної заробітної платні, ви можете використовувати варіанти по доплаті з першого та другого варіантів. Тобто ви або укладаєте зі всіма робітниками цивільно-правові договори підряду і виплачуєте доходи лише у випадку фактичного виконання роботи або реєструєте їх фізичними особами підприємцями і вони самостійно сплачують податки за себе. Однак в такому варіанті у вас де-юре залишається в схемі ІТР лише керівництво та працівники, які офіційно отримують заробітну плату. І в разі, якщо їх перелік не відповідає вимогам Ліцензійних умов, то ви можете бути позбавлені будівельної ліцензії. Тому радимо вам все ж таки залишати офіційно працевлаштованими мінімально необхідний по ліцензійним умовам склад ІТР, а щодо інших працівників використовувати зазначені в цьому пункті варіанти.

Існують й інші, більш економні варіанти, однак вони вже виходять за межі закону і ми б не рекомендували їх використовувати. Крім того, слід пам’ятати, що значна кількість неофіційно працевлаштованих працівників може призвести до уваги податкової служби або прокуратури, в разі звернення одного з ваших працівників до таких органів з відповідними заявами

А взагалі укладення цивільно-правової угоди з працівниками є більш доцільним, виходячи з того, що ви зможете врегулювати з працівником всі можливі варіанти співробітництва, на відміну від врегульованих КзПП трудових угод, і передбачити цивільно-правові санкції, в тому числі і матеріальну відповідальність таких працівників. Працівник, який працює по договору підряду не вимагає відпусток, режиму робочого дня, премій і т.д., однак несе повну відповідальність за виконання своїх обов’язків, що звичайно підвищує трудову дисципліну на підприємстві. Правове регулювання договорів підряду регламентоване ст. 837-864 Цивільного кодексу України.

І сама процедура оплати за роботу становиться більш ефективною, адже право на оплату виникає лише з моменту затвердження акту виконаних робіт, який узгоджується обома сторонами, на відміну від обов’язку в будь-якому разі виплачувати ставку по трудовому договору.

Таким чином, рекомендуємо дублювати регулювання трудових відносин з вашими працівниками як шляхом укладення трудових договорів так і цивільно-правових договорів підряду, що підвищить ефективність праці та зменшить податкове навантаження на вашому підприємстві.

Comments are currently closed.