«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Публікація в “Довіднику спеціаліста з охорони праці”

В серпневому випуску журналу “Довідник спеціаліста з охорони праці” розміщено статтю адвоката АО “BSB Partners” Євгена Старчука про особливості кримінальної та адміністративної відповідальності в сфері охорони праці.

Наводимо фрагмент статті, повну версію статті шукайте в журналі або на сайті видавництва shop.mcfr.ua

Сфера охорони праці – одна із найважливіших сфер адміністративного регулювання державною економічних процесів. Саме тому за порушення законодавства в цій сфері законодавцем було запроваджено не тільки адміністративну, але й кримінальну відповідальність. Водночас, зважаючи на те, що значна кількість нормативно-правових документів в сфері охорони праці була введена в дію ще за часів СРСР та не змінена на сьогодні, керівникам підприємств складно самостійно розібратися в межах своєї відповідальності та суміжності правопорушень в сфері охорони праці та сфері трудових правовідносин. У вказаній статті спробуємо розібратися у цих питаннях.

Почнемо з того, якими статтями Кримінального кодексу України (далі КК) врегульовані відносини щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Головною статтею безумовно є

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

 1. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, –

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

 1. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, –

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Вказана стаття охоплює всю низку нормативно-правових актів про охорону праці.

Відповідальність за вказаний злочин наступає як за дії керівництва (наприклад вказівка про проведення робіт у непридатних умовах, в неробочий час, надання непридатного обладнання) так і за бездіяльність (ненадання засобів захисту працівникам, незабезпечення контролю, допуск неповнолітніх осіб або осіб що не придатні до відповідної роботи).

Диспозиція вказаної статті не конкретизує нормативні акти, які можуть бути підставою для притягнення керівництва до відповідальності, тому слід наголосити, що кримінальна відповідальність по вказаній статті наступає при порушення будь-якої норми акту в сфері охорони праці (не тільки законодавчих, але й внутрішніх норм підприємства, закріплених в наказах, положеннях, інструкціях, тощо). Тому під час розробки внутрішньої документації слід дуже ретельно ставитися до виписування процедур з проведення небезпечних робіт, чітко прописувати регламент контролю за їх виконанням та встановлювати відповідальних осіб.

Автор статті в якості адвоката супроводжував процес, в якому працівнику підприємства було завдано шкоди під час знаходження в офісі підприємства, коли він прямуючи від одного відділу до іншого не помітив відчинені скляні двері шафі і зіткнувся з ними. Двері розлетілися на шматки, одним з яких було перерізано мязи руки. Під час розслідування нещасного випадку посадовими особами Держгірпромнагляду було доведено вину керівника, яка полягала в тому, що він не забезпечив мінімального проходу між меблями, який нормативно закріплений та не забезпечив нанесення спеціальних засобів на скляні конструкції, які б дозволяли їх чітко бачити. Тому випадки застосування ст 271 є дуже різноманітними і залежать від багатьох умов, про які розкажемо нижче.

Важливою ознакою притягнення до відповідальності за вказаною статтею є місце вчинення злочину – а саме межі офісних та виробничих площ підприємства. В разі настання нещасного випадку за межами таких площ, він не буде створювати склад злочину за 271 статею.

Під «заподіянням шкоди здоров’ю» мається на увазі заподіяння легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Легкі тілесні ушкодження – ушкодження які заподіяли короткочасний розлад здоров’ю строком до 21 дня і втрату працездатності не більше 10%. Відповідно середньої тяжкості – це ушкодження яке заподіяло розлад здоровья на строк більше 21 дня і втрату працездатності від 10 до 33%.

Якщо ж завдана шкода здоров’ю працівника є більшою, то застосовується санкція другої частини ст 271 – максимально до позбавлення волі на строк до 7 років.

Потерпілими від такого злочину є лише ті особи, які мають певні трудові чи організаційні (практиканти) відносини з підприємством. Якщо ж шкода заподіяна випадковому відвідувачу такий злочин буде кваліфікуватися за загальними правилами злочинів проти життя та здоров’я людини.

Такі ж правила застосовуються і до винної особи – якщо злочин скоєно працівником, який не є службовою особою, або на нього не покладено відповідальність згідно до наказу по підприємстві, то такий злочин не буде відноситися до сфери охорони праці.

Важливим є питання що кваліфікації цього злочину в разі завдання значної матеріальної шкоди працівнику або підприємстві, оскільки в санкції ч.2 вказаної статті йде мова про «інші тяжкі наслідки». Розяснюємо, що в даному випадку мається на увазі лише наслідки повязані з життям та здоровям людини, без врахування розміру матеріальної шкоди, оскільки законодавство про охорону праці і спрямовано лише на охорону життя та здоровя людини.

Аналізуючи судову практику за останні три роки, можна сказати, що крім 271 статті КК, суди за порушення у сфері охорони праці застововують також :

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

 1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, –

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ця стаття застосовується у випадках незаконної зміни умов праці на шкідливі, незаконне запровадження роботи в нічний час, покладення трудових обов’язків які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я тощо.

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю

 1. Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, –

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ця стаття застосовується у випадках залучення працівників до виконання небезпечних робіт всупереч укладеним трудовим договорам.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

 1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, –

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 1. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ця стаття застосовується паралельно з 271, якщо шкода здоров’ю була заподіяна під час виконання робіт з переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 N 15

Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

 1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, –

караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

 1. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, –

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вказана стаття може бути застосована наприклад, у випадку порушення правил збереження шкідливої продукції, яка внаслідок такого порушення попала в повітря і призвела до отруєння персоналу.

Що ж стосується адміністративної відповідальності, вона врегульована ст 41КпАП України.

Вказана стаття встановлює відповідальність за:

 • порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення
 • Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 • Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці,
 • Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві.

Найсуворіша відповідальність встановлена за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору – до 1000 н.м.д.г. Нагадуємо, що згідно до ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» було запроваджено зміни в КЗПП, згідно до яких стало обовязковим укладення трудового договору з видачею наказу та повідомленням податкової інспекції.

«Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»

Резюмуючи, можемо надати наступні поради керівнику

– забезпечити наявність укладеного колективного договору на підприємстві, в якому передбачити розділ про гарантії охорони праці для працівників,

– затвердити інструкції щодо контролю за ходом робіт, які є потенційно небезпечними для життя та здоров’я,

– призначати відповідальних осіб з числа адміністративного персоналу за контролем в сфері охорони праці,

– фіксувати час початку та закінчення роботи працівниками,

– не забувати про своєчасність навчання, проходження вступних та періодичних інструктажів з охорони праці. Нагадаємо, що до робіт з підвищеною небезпекою відносяться навіть роботи з ксероксами (п. 114 Переліку)

Comments are currently closed.