«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Як розділити кредит під час поділу майна між подружжям

В процесі розподілу шлюбного майна, який і так є достатньо проблемним, особливу увагу слід приділити питанню вирішення процедури подальшого обслуговування кредиту, який був отриманий під час шлюбу.

Тут постає два питання – розподіл самих кредитних коштів, які ще не були витрачені та розподіл обов’язків позичальника по поверненню отриманого кредиту та сплаті відсотків за нього.

Щодо розподілу самих кредитних коштів, тут слід користуватися загальними правилами ст. 60 Сімейного кодексу України і прирівнювати їх до звичайних грошових коштів з пропорційним поділом між подружжям.

Згідно ст.60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання,  ведення домашнього   господарства,   догляд   за   дітьми,  хвороба  тощо) самостійного заробітку (доходу).

 Питання з розподілом обов’язків позичальника набагато складніше. Однак воно знайшло своє відображення у Постанові Пленуму ВСУ

У відповідності до п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року N 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» до складу майна, що підлягає поділу включається загальне майно подружжя, наявне у нього на час розгляду справи, та те, що знаходиться у третіх осіб. При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї (ч. 4 ст. 65 СК).

Таким чином, розподіл кредитних зобов’язань повинен відбуватися з урахуванням визначення частки, майна, яке присуджується кожному з подружжя. Якщо один з них отримує більшу частину майна, то і обов’язки по сплаті кредиту повинні бути збільшені пропорційно.

Під час подачі позову рекомендуємо залучати банк – кредитора в якості третьої особи по справ, з метою внесення змін до кредитного договору.

Зразок позовної заяви про поділ шлюбного майна з кредитом

Comments are currently closed.