«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Чи сплачують користувачі рентну плату за спеціальне використання води чи рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин при добуванні підземних вод?

Відповідно до Водного кодексу України підземні води належать до Державного водного фонду України, а згідно з Кодексом України про надра вони є частиною надр (є корисними копалинами загальнодержавного значення відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827).

Стаття 2 цього Кодексу містить посилання на гірничі відносини, які виникають під час користування водними об’єктами та регулюються відповідним законодавством України.

Тобто прісні підземні води – це природний ресурс із подвійним правовим режимом, а тому, використовуючи підземні води, слід керуватися і водним законодавством, і законодавством про надра.

В цій статті ми розглянемо правове регулювання спеціального використання природних ресурсів загальнодержавного значення, зокрема підземної води.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для:

  1. задоволення питних потреб населення,
  2. сільськогосподарських потреб
  3. рибогосподарських потреб ( для цілей аквакультури)
  4.  для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, промислових, транспортних, енергетичних  потреб.

Проте Законодавець встановив виключення, коли не потрібно отримувати Дозвіл і не сплачувати рентну плату. Отже не належать до спеціального водокористування:

пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

скид води з водних об’єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;

подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

виконання розчистки русел річок, каналів і дна водойм, будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

видобування корисних копалин (крім підземних вод) і водних рослин;

прокладання трубопроводів і кабелів;

проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;

інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Справляння рентної плати здійснюється відповідно до Розділу IX «Рентна плата» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями ) (далі – Податковий кодекс).

Згідно з п.251.1 ст. 251 Податкового кодексу, рентна плата складається:

  • з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
  • рентної плати за спеціальне використання води.

Важливо! Відповідно до п. 110 Закону України від 21.12.2016 N 1797-VII “Про внесення змін до “Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) внесено зміни в частині визначення кола платників Рентної плати, а саме: обов’язок платника з Рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Пам’ятайте! Спеціальне водокористування може здійснюватися лише на підставі Дозволу на спеціальне водокористування  при умові:

якщо обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

В іншому разі Вам прийдеться крім дозволу на спеціальне водокористування отримати ще і спеціальний дозвіл на користування надрами. Це надзвичайно довготривала та дороговартісна процедура.

В сучасних українських реаліях отримання спеціального дозволу на користування надрами може тривати до чотирьох років.

І. Рентна плата за спеціальне використання води.

Відповідно до ст.49 Водного кодексу України від 06.06.1995 №213/95-ВР (далі – Водний кодекс) спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування ( далі – дозвіл).

Статтею 42 Водного кодексу визначено, що водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. 

Водокористувачі можуть бути первинними  і  вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

Отже, дозвіл на  спеціальне  водокористування  оформлює  лише первинний водокористувач.  Для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування є встановлений у дозволі первинного водокористувача  ліміт використання води та відведення стічних вод абонентами і договір між ними.
Окремим документом дозвіл на спеціальне водокористування  для вторинних водокористувачів не оформлюється.

Відповідно до п.255.1 ст.255 Податкового кодексу платниками рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентна плата) є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Поряд з цим, відповідно до п.255.2 ст.255 Податкового кодексу не є платниками рентної   плати   водокористувачі,  які використовують  воду  виключно  для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей цього розділу під терміном “санітарно-гігієнічні потреби” слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Згідно п.255.3 ст.255 Податкового кодексу об’єктом оподаткування Рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Відповідно до п.255.11.2  п.255.11 ст.255 Податкового кодексу Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води (далі – Податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719. 

Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.  Зокрема, розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води (далі – розрахунок) здійснюються у додатках 5, 6 і 7 в залежності від виду використання води.

У рядку 4.4 Податкової декларації з Рентної плати відображається сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6 та рядків 10 додатків 7.

У Додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі не заповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

У відповідності до приміток, зазначених у Додатку 5:

у рядку 8 – обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.;

у рядку 8.1 – обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;

у рядку 8.2 – обсяг використаної води понад установлений річний ліміт згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб.м.

  ІІ. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин.

Відповідно до пп.252.1.1 п.252.1 ст.252 Податкового кодексу платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

 III.Особливості сплати рентної плати окремими господарюючими суб’єктами.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування відповідно до пп.252.1.4 Податкового кодексу.

 Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників) відповідно до пп.252.1.5 Податкового кодексу.

Ставка рентної плати за користування надрами для видобування підземних визначена у п.252.20 ст.252 Податкового кодексу.

Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання, що здійснює видобування підземних вод на підставі отриманого спеціального дозволу, має проводити обчислення рентної плати за користування надрами та у встановлений термін вносити її до бюджету, подавати відповідну податкову звітність (затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719).

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – розрахунок) здійснюється за формою Додатку 1 до Податкової декларації.

Окремий Додаток 1 складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об’єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини (назва та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто, зазначаються згідно з Додатком 12 у рядку 4 Додатка 1), а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 Додатка 1.

У Додатку 1 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток.  

У разі видобування підземних вод рядки 6.1 – 6.3 заповнюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування, а саме:

у рядку 6 – повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами;

у рядку 6.1 – номер дозволу на спеціальне водокористування;

у рядку 6.2 – дата видачі дозволу на спеціальне водокористування (дд.мм.рррр.);

у рядку 6.3 – строк дії дозволу на спеціальне водокористування (у роках);

у рядку 6.4 – інформація про вид користування ділянкою надр, а саме проставляється позначка у рядку 6.4.1 – у разі видобування підземних вод.

У разі видобування підземних вод без отримання спеціального дозволу на користування надрами рядок 8.5 не заповнюється.

Керуючись пп.252.25.1 п.252.25 ст.252 Податкового кодексу, суб’єкт господарювання, що здійснює видобування підземних вод на підставі отриманого спеціального дозволу, має проводити обчислення рентної плати за користування надрами та сплачувати податкові зобов’язання за місцезнаходженням ділянки надр, з якої були видобуті корисні копалини.

Підпунктом 258.1.1 п.258.1 ст.258  Податкового кодексу передбачено, що платник рентної плати несе відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам відповідних податкових декларацій згідно із нормами Кодексу та інших законодавчих актів.

Висновок! Господарюючі суб’єкти при добуванні підземних вод сплачують Рентну плату за спеціальне використання води та Рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин з врахуванням особливостей наведених вище.

 Памятайте!

Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп відповідно до статті 291.5 Податкового кодексу:

  • ü  суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

5) видобуток, реалізацію корисних копалин (підземних вод), крім реалізації корисних копалин місцевого значення.

Заслужений природоохоронець України,

Іван Паламарчук

Comments are currently closed.