«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Можливість відміни торгів після оголошення переможця

В друкованому виданні “Держзакупівлі” ви можете ознайомитися з повним текстом даної статті адвоката Євгена Старчука.

Одним із найчастіших випадків зловживання правами замовника в процесі держзакупівель учасники називають відміну торгів замовником, якщо переможцем стала невигідна для нього особа. При цьому учасники надалі в судовому порядку намагаються оскаржити такі рішення замовника та визнати договір укладеним через суд. Спробуємо розібратися наскільки така практика відповідає закону, та як до неї відноситься судова влада. Цікавою новиною для цього питання є оприлюднення першого рішення нового Верховного суду, викладеного саме з цієї ж проблематики, 03 квітня 2018 року по справі 910/5798/17.

 Нормативне обґрунтування проблеми:

Замовник має право, згідно до ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі»

  1. Відмінити торги в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;

відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації. (це важливий момент, про який іноді забувають замовники – авт.)

  1. Визнати торги такими, що не відбулися, у разі:

якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Опис  ситуації, яка викладена в судовому рішенні

Замовником було оприлюднено оголошення процедури закупівель щодо закупівлі робіт та проведено аукціон, за результатами якого пропозицію учасника визнано найбільш економічно вигідною.

Замовником було розглянуто тендерну пропозицію учасника та на підставі протоколу розгляду тендерних пропозицій встановлено відповідність пропозиції учасника як вимогам тендерної документації, так і вимогам Закону України “Про публічні закупівлі”.

Протоколом засідання тендерного комітету учасника було визнано переможцем процедури закупівлі робіт,  та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з позивачем, на електронному майданчику в системі “PROZORRO” було опубліковано повідомлення про намір укласти договір з учасником.

Учасником було поштою направлено замовнику затверджений тендерною документацією та погоджений сторонами договір закупівлі

В подальшому протоколом засідання тендерного комітету процедура закупівлі була відмінена на підставі абзацу 3 частини 2 статті 31 Закону України “Про публічні закупівлі”, у зв’язку з скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Позиція суду

  • з моменту визначення переможця торгів та встановлення відповідності пропозиції позивача вимогам тендерної документації та вимогам Закону України “Про публічні закупівлі” неможливо відмінити процедуру закупівлі, у порядку, передбаченому в пункті 3 частини 2 статті 31 Закону України “Про публічні закупівлі” (збережено орфографію з тексту рішення).
  • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України “Про публічні закупівлі” може бути підставою для визнання торгів такими, що не відбулися.
  • з урахуванням приписів частини 3 статті 181 Господарського кодексу України, статті 638, частини 1 статті 640, частин 1, 2статті 641, частин 1, 2 статті 642 Цивільного кодексу України, пунктів 15, 28, 30, 35 частини 1 статті 1, частин 1, 2 статті 32 Закон України “Про публічні закупівлі”, оприлюднення замовником оголошення процедури закупівель щодо закупівлі слід вважати запрошенням невизначеному колу осіб робити пропозиції укласти договір. Відповідно, направлення учасником своєї тендерної пропозиції слід вважати пропозицією укласти договір, на умовах зазначених учасником у такій тендерній пропозиції. Тому, визначення замовником переможця процедури закупівлі – учасника, та направлення йому повідомлення про намір укласти договір, свідчить про прийняття (акцепт) пропозиції учасника, викладеній в тендерній пропозиції.

Також для повноти розуміння ситуації необхідно врахувати, що в судах першої та апеляційної інстанцій також піднімалися питання того, якими доказами підтверджувалося направлення замовнику підписаного учасником договору про закупівлю та обґрунтованість посилання замовника на факт скорочення видатків на проведення закупівлі.

Звертаємо увагу читачів, що вказане рішення чітко дає можливість зрозуміти, що порушення законодавства під час скасування результатів торгів є підставою для переможця захистити свої права та визнати укладеним договір про закупівлю. І такий спосіб є більш ефективним, ніж звернення до Антимонопольного комітету зі скаргами, оскільки в самому рішенні суду викладається текст договору, і можна приступати до його виконання з моменту набрання законної сили таким рішенням суду.

Крім того,  слід звернути увагу на те, що деякі фахівці в сфері державних закупівель зробили акцент, що в даному рішенні відміна торгів через скорочення видатків на закупівлю неможлива саме з моменту визначення переможця, а до цього моменту є цілком законною. Така позиція, на нашу думку викликана двома аспектами в рішенні.

По- перше, суд зазначає в висновках про застосування норми права про відміну торгів в порядку пункту 3 ч.2. ст. 31 Закону України «Про  публічні закупівлі». Враховуючи, що  у вказаній частині статті є лише абзаци, вважаємо що це просто технічна описка.

По- друге, акцент про момент визначення переможця  торгів слід розглядати лише як посилання на конкретні обставини даної справи, а в цілому висновок повинен читатися лише як посилання на те, що за підстави скорочення видатків на закупівлю торги не можуть бути відмінені замовником, він може лише визнавати торги такими, що не відбулися, вне залежності від того, визначено переможця чи ні.

Рекомендації для замовників:

Якщо під час планування процедури закупівель ви передбачаєте, що можуть виникнути потенційні передумови для подальшої відміни торгів, обов’язково зазначайте про всі такі підстави, в тендерній пропозиції, інакше ви взагалі не зможете їх застосувати.

В разі скорочення видатків на закупівлю ви можете лише визнавати торги такими, що не відбулися. При цьому, скорочення видатків повинно бути підтверджене відповідним фінансовим документом, який затверджено в установленому законом порядку, інакше учасник може поставити перед судом питання про недоведеність підстав для прийняття такого рішення.

Рекомендації для учасників:

У випадку, якщо торги, в яких вас було оголошено переможцем відмінено чи оголошено такими, що не відбулися, а ви плануєте звернутися до суду з вимогою при визнання такого договору укладеним – бажано направляти замовнику поштою підписаний договір про закупівлю рекомендованим листом з описом вкладення. Вимагайте від замовника документи, які підтверджують факт скорочення видатків на проведення закупівлі, форс-мажорні обставини, або факт відсутності подальшої потреби в закупівлі.

Tags: , , , , ,

Comments are currently closed.