«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Публікація в журналі “Держзакупівлі”

У липневому випуску спеціалізованого журналу “Держакупівлі” опубліковано статтю адвоката АО “BSB Partners” Євгена Старчука, яка присвячена прийняттю нового закону “Про ліцензування  видів господарської діяльності”.
Нижче наведено фрагмент з вказаної статті, повну версію шукайте в журналі або на сайті видавництва shop.mcfr.ua

Сталася довгоочікувана подія – прийнято новий  закон «Про ліцензування видів господарської діяльності», який набуває чинності 28.06.15 року. При цьому кількість нововведень така, що прийшлося приймати не нову редакцію старого закону а повноцінний новий закон, в новелах якого ми спробуємо розібратися.
1. Новим законом введено новий термін у ст 1) з метою гармонізації норм цього закону з нормами Кримінального кодексу України та КУпАП щодо відповідальності за роботу без ліцензії:
– безліцензійна діяльність – провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію
2. Безумовно значним здобутком є нове формулювання визначення поняття ліцензії:
ліцензія – документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) або на паперовому носії;
Дуже давно йшла мова про те, щоб ліцензійний реєстр був об’єднаний з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і нарешті це сталося. Скоріше за все, тепер інформацію про ліцензію підприємства можна буде побачити отримавши витяг  з ЄДР. Це значно полегшить процедури перевірки контрагентів на можливість провадження необхідної діяльності під час участі в тендерних процедурах і відмінить необхідність окремого надання такого документу, як ліцензія.
3. В старому законі ліцензуванню підлягали 57 видів діяльності, в новому їх залишилося лише 30. Це безумовно крок вперед,  однак логіка скасування певних видів діяльності не прослідковується,  і вочевидь воно відбувалося за лобіюванням певних промислово фінансових груп.
4. Новелою є положення ст. 12 згідно до якої органі ліцензування повинен чітко пояснити підстави для залишення заяви без розгляду  і ще й надати свої пропозиції про те, як усунути такі підстави. Дуже цікаво буде подивитися, яким чином органі ліцензування будуть надавати такі пропозиції, замість звичайних відписок з яких неможливо було зрозуміти, що ж саме не влаштовувало чиновників.
5. В новому законі більше детально регламентовано діяльність Експертно-апеляційної ради, яка є дуже важливим органом для захисту прав та інтересів ліцензіатів, але часто ліцензіати навіть і не здогадувалися про його існування та порядок звернення зі скаргами.
6. Однак, в ст. 11 закону збережено попередні формулювання, щодо того, що конкретний перелік документі на ліцензію встановлюється профільними ліцензійними умовами, що не вирішує однієї з головних проблем сфері ліцензування в Україні – а саме нечіткого та двозначного формулювання таких переліків органами ліцензування.
Таким чином, в цілому можна зробити висновок, що прийнятий закон є значно ліберальнішим по відношенню до бізнесу ніж попередній, в ньому пріоритет ставиться на чітку регламентацію процедур діяльності органів ліцензування та підвищення рівня відповідальності чиновників за прийняті рішення, взято курс на прозорість сфері ліцензування та зменшення корупційних можливостей.  Однак важливими проблемами залишилися нечіткі формулювання  переліку необхідних документів, які подаються разом із заявою про видачу ліцензії а також наявність певних видів ліцензій які давно пора виключити.

Comments are currently closed.